วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563


นางสาง พรหมพร พอดี
สถานที่ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาง พรหมพร พอดี สถานที่ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ